Kritisch, met open vizier...

De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen. En ruimte voor verdieping en discussie. De locatie is het Theatercafé in Podium Zuidhaege (voormalig ICO) . 
Regelmatig houden we met een mailing geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst, laat ons dat dan weten via een e-mail.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden via deverdieping@home.nl. Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Vol=vol!    

 

Locatie & tijden 

Data:     Derde maandag van de maand            (in 2017 was het 2e maandag)
Tijden:   19.30-22.00 uur; inloop vanaf 19.10 uur, met nazit tot 22:30 uur.          
Locatie:  PODIUM ZUIDHAEGE, Zuidhaege 2 in Assen,  in het Theatercafe op de begane grond Entree:   8 euro, jongeren 4 euro.    
 
Helaas zijn we genoodzaakt om in 2018 onze entreeprijs te verhogen naar € 8.-                          Voor  jongeren blijft de entreeprijs 4 euro.                           

 

Parkeren

Parkeren kan op het parkeerterrein van Podium Zuidhaege en in de parkeervakken op het plein bij de Zuidhaege-appartementen. Wanneer u vervolgens uw kenteken-nummer bij de bar van Podium Zuidhaege opgeeft, bent u die avond vrijgesteld van parkeergeld.  Doorgaans is rond 19.10 uur nog wel plek, wie later komt zal naar elders in de omgeving moeten uitwijken, waar de reguliere parkeertarieven gelden. 

Note: parkeren is op eigen risico.

 

                                                                               

Filosofische cursussen

 

Verdieping-in-de-Huiskamer©

In 2015 en 2016 hebben we drie  filosofiecursussen aangeboden, in het kader van van Verdieping-in-de-Huiskamer©. Elke cursus omvatte vier (avond)bijeenkomsten, met -maximaal- 12 deelnemers, onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk. Thema's: 1) Ethiek/Moraal-filosofie en 2) Filosofie Oost-West en 3)De Verbeelding van de Samenleving.

 

Cyclus Socratische Gesprekken

In 2017 en voorjaar 2018 hebben we drie keer een Cyclus van elk drie Socratisch Gesprekken gedraaid, onder leiding van Karel van Haaften.

In het najaar van 2018 komt er een vervolg: een 4e Cyclus Socratische Gesprekken (Basis) van 3 bijeenkomsten. En een 1e Vervolg-Cyclus Socratische Gesprekken, voor ervaren gespreksdeelnemers, van 4 bijeenkomsen. Staat u op de adreslijst van de Nieuwsbrief, dan krijg u daarover binnenkort bericht.

 

 

 

 

E deverdieping@home.nl
I www.deverdieping-assen.nl 

@DeVERDIEPING_A
Volg ons op Twitter