15.09.2019 - Jan Bransen

 

 

Durf te denken

Hoe om te gaan met waarheidsaanspraken en meningsverschillen? 

 

Jan Bransen

hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen 

 

We leven ogenschijnlijk in gunstige tijden. We weten met zijn allen zó veel. Voor ieder probleem is er wel een deskundige te vinden die je met raad en daad bij kan staan. Paradoxaal genoeg lijkt ons leven daar eerder moeilijker dan makkelijker van te worden. Want we weten eigenlijk niet meer wat we nu zelfvan al die informatie moeten denken. Hoe kunnen we als leek omgaan met de deskundigheid van anderen? Geeft die deskundigheid ons een veilig gevoel, omdat we weten dat we in goede handen zijn? Of voelen we ons juist machteloos overgeleverd aan een veel te ingewikkeld gemaakte wereld?

Over deze problematiek zullen we met Jan Bransen in gesprek gaan. Daarbij zal duidelijk worden dat zelf denken door je gezonde verstand te gebruiken helpen kan om te leren omgaan met waarheidsaanspraken en met de meningsverschillen en tegenstellingen die door dergelijke aanspraken opgeroepen en zichtbaar gemaakt worden. Belangrijke filosofen in dit verband op wier werk Jan Bransen voortborduurt zijn Ian Hacking, John Dewey, Adam Morton, Philip Pettit, David Velleman en Valerie Tiberius.  

 

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij heeft uitgebreid in het Engels gepubliceerd over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit. De laatste jaren heeft hij zijn aandacht verlegd en schrijft sindsdien voornamelijk in het Nederlands en voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 de Socrateswisselbeker voor het "meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende" filosofieboek. Zeer recent verscheen van hem een boek waarin hij pleit voor een grondige herziening van het onderwijsbestel: Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs.