Kritisch, met open vizier...

De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen. En ruimte voor verdieping en discussie. De locatie is het Theatercafé in Podium Zuidhaege (voormalig ICO) . 
Regelmatig houden we met een mailing geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst, laat ons dat dan weten via een e-mail.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden via deverdieping@home.nl. Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Vol=vol!    

 

Locatie & tijden 

Data:     Derde maandag van de maand            (in 2017 was het 2e maandag)
Tijden:   19.30-22.00 uur; inloop vanaf 19.10 uur, met nazit tot 22:30 uur.          
Locatie:  PODIUM ZUIDHAEGE, Zuidhaege 2 in Assen,  in het Theatercafe op de begane grond Entree:   8 euro, jongeren 4 euro.    
 
Helaas zijn we genoodzaakt om in 2018 onze entreeprijs te verhogen naar € 8.-                          Voor  jongeren blijft de entreeprijs 4 euro.                           

 

Parkeren

Parkeren kan op het parkeerterrein van Podium Zuidhaege en in de parkeervakken op het plein bij de Zuidhaege-appartementen. Wanneer u vervolgens uw kenteken-nummer bij de bar van Podium Zuidhaege opgeeft, bent u die avond vrijgesteld van parkeergeld.  Doorgaans is rond 19.10 uur nog wel plek, wie later komt zal naar elders in de omgeving moeten uitwijken, waar de reguliere parkeertarieven gelden. 

Note: parkeren is op eigen risico.

 

                                                                               

Filosofische cursussen

 

Verdieping-in-de-Huiskamer©

In 2015 en 2016 hebben we drie  filosofiecursussen aangeboden, in het kader van van Verdieping-in-de-Huiskamer©. Elke cursus omvatte vier (avond)bijeenkomsten, met -maximaal- 12 deelnemers, onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk. Thema's: 1) Ethiek/Moraal-filosofie en 2) Filosofie Oost-West en 3)De Verbeelding van de Samenleving.

 

Cyclus Socratische Gesprekken

In najaar 2017 en voorjaar 2018 bieden we drie keer een Cyclus van elk drie Socratisch Gesprekken aan, onder leiding van Karel van Haaften, met maximaal 10 deelnemers.  

De 1e Cyclus was in oktober en november 2017 en is inmiddels afgerond..                    

De 2e Cyclus is inmiddels volgeboekt en gaat binnenkort  van start. Data: 22 januari, 5 februari en 12 maart 2018.     

De 3e Cyclus is ook volgeboekt en staat gepland voor de dinsdagavonden 20 februari, 6 maart en 20 maart 2018.

Nu al zijn we plannen aan het maken voor een vervolg in najaar 2018, voor een basiscyclus van 3 bijeenkomsten en een of  twee maal een vervolgcyclus van 4 bijeenkomsten. Sta je op de adreslijst van de Nieuwsbrief, dan krijg je daarover automatisch bericht.

 

 

 

 

E deverdieping@home.nl
I www.deverdieping-assen.nl 

@DeVERDIEPING_A
Volg ons op Twitter