Kritisch, met open vizier...

De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we acht bijeenkomsten, van september - december en januari - mei. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen. En ruimte voor verdieping en discussie. De locatie is het Theatercafé in Podium Zuidhaege . 
Regelmatig houden we met een Nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst van deze Nieuwsbrief,dan kunt u zich hier aanmelden.  Wilt u zich weer afmelden? Afmelden Nieuwsbrief 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden door bij de betreffende lezing hier aanmelden aan te klikken en uw naam in te vullen. U krijgt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding. Daarnmee bent u van een plaats verzekerd. Bij onverhoopte verhindering graag tijdig afmelden.

Er zijn maximaal 65 plaatsen beschikbaar. Vol=vol!

Hebt u zich vooraf niet aangemeld, dan kan het dus zijn dat er onverhoopt geen plek meer is.

 

Locatie & tijden 

Data:     Derde maandag van de maand           
Tijden:   19.30-22.00 uur; inloop vanaf 19.10 uur, met nazit tot 22:30 uur.          
Locatie:  PODIUM ZUIDHAEGE, Zuidhaege 2 in Assen,  in het Theatercafe op de begane grond Entree:   8 euro, jongeren 4 euro.    
                   

 

Parkeren

Parkeren kan op het parkeerterrein van Podium Zuidhaege en in de parkeervakken op het plein bij de Zuidhaege-appartementen. Wanneer u vervolgens uw kenteken-nummer bij de bar van Podium Zuidhaege opgeeft, bent u die avond vrijgesteld van parkeergeld.  Doorgaans is rond 19.10 uur nog wel plek, wie later komt zal naar elders in de omgeving moeten uitwijken, waar de reguliere parkeertarieven gelden. 

Note: parkeren is op eigen risico.

  

De Verdieping en Privacy 

 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer lezen

Wilt u zich weer afmelden voor de Nieuwsbrief? Afmelden Nieuwsbrief 

 

                                                                             

Filosofische cursussen

 

Verdieping-in-de-Huiskamer©

In 2015 en 2016 hebben we drie  filosofiecursussen aangeboden, in het kader van van Verdieping-in-de-Huiskamer©. Elke cursus omvatte vier (avond)bijeenkomsten, met -maximaal- 12 deelnemers, onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk. Thema's: 1) Ethiek/Moraal-filosofie en 2) Filosofie Oost-West en 3)De Verbeelding van de Samenleving.

 

Cyclus Socratische Gesprekken©

In 2017 en voorjaar 2018 hebben we drie keer een Cyclus van elk drie Socratisch Gesprekken gedraaid, onder leiding van Karel van Haaften.

In najaar 2018 draait er een vervolg: een 4e (Basis-) Cyclus Socratische Gesprekkenvan 3 bijeenkomsten. En een 1e Vervolg-Cyclus Socratische Gesprekken, voor ervaren gespreksdeelnemers, van 4 bijeenkomsen. EInd november beslissen we over een eventueel vervolg in 2019. Staat u op de mailinglijst van de Nieuwsbrief, dan krijg u daarover automatisch bericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E deverdieping@home.nl

  I www.deverdieping-assen.nl 

@DeVERDIEPING_A
Volg ons op Twitter